roser-4

Velkommen til

Privatlivspolitik

Persondataforordningen

Sådan opbevarer vi dine oplysninger

Som jeres leverandør har vi behov for, at have nogle personlige oplysninger liggende på jeres

virksomhed.

Vi vil derfor beskrive, hvordan disse anvendes og opbevares.

1. Lovligt:

Vi opbevarer og anvender jeres oplysninger under hensyntagen til loven og

jeres rettigheder.

2. Formålet med persondataene:

De oplysninger vi gemmer, er udelukkende til brug for at kunne servicere jer bedst,

i forhold til den assistance vi har aftalt med jer, at vi udfører.

Dataene vil ikke blive brugt til andre formål

3. Jeres ret til at se, hvilke data vi opbevarer:

I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer på jer.

4. Hvor længe opbevarer vi persondataene?:

Vi opbevarer jeres data så længe, som vi har behov for disse. Dataene vil blive slettet

efter vores procedure i overenstemmelse med lovgivningen.

5. Databehandleraftaler med vores underleverandører:

Vi har sikret os, at de underleverandører, som vi samarbejder med, opfylder

lovgivningen og vi har databehandleraftaler med disse.

6. Fortrolighed:

Alle persondata bliver betragtet som fortrolige informationer. Vi har sikret os, at alle

vore medarbejdere kender vores procedure om behandling af fortrolige persondata.

Ligeledes har vi sikret os, at løn- og personaleoplysninger er forsvarligt opbevaret og

kun kan tilgås af medarbejdere eller underleverandører der udfører assistancen.